Política de privacidad

Informació relativa al tractament de dades personals de clients i USUARIS

 

Responsable del tractament

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?
Identitat: Mas Cap de Ferro – Carme Ferrando Boada
Dir. postal: C/ Sant Pere, 24. 43886 Vilabella
Telèfon: 636 46 96 37
Correu electrònic: info@mascapdeferro.com

Finalitat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A Mas Cap de Ferro tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb les següents finalitats:

– Gestió i administració derivada de la contractació dels productes i serveis pels nostres client.

– Compliment de les disposicions vigents relatives al registre d’entrada de viatgers.

– Manteniment de l’agenda de contactes. Gestió de les comunicacions de l’empresa.

– Enviament per qualsevol mitjà, incloent mitjans electrònics, d’informació relativa als productes i serveis de l’empresa.

 

Per quant temps conservarem les seves dades?
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat.

Legitimació

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
En el cas de les prestacions de serveis: La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució del contracte d’allotjament temporal i el compliment d’obligacions legals.

En el cas d’enviament d’informació: La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment prestat.

No facilitar les dades qualificades com a necessaris per a l’execució del contracte pot implicar la impossibilitat de prestar el servei objecte de contractació.

Destinataris

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Les dades personals no és comuniquessin a tercers, llevat dels casos legalment previstos o quan vosté ens ho autoritzi expressament. El responsable del fitxer no cedirà les seves dades per a la seva utilització amb finalitats comercials.

Drets

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Mas Cap de Ferro estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

 

Les persones interessades tenen dret a si accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

 

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

 

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se oposar-se al tractament de les seves dades. Mas Cap de Ferro deixarà de tractar les dades, llevat de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 

L’usuari té també dret a retirar el consentiment prestat per al tractament de les dades i a presentar reclamació davant l’autoritat de control en cas d’afectació dels seus drets.

 

Vosté pot exercir els seus drets dirigint-es per escrit al responsable del fitxer, a l’adreça esmentada, adjuntant còpia de document que acrediti la seva identitat.

Contacte

Camí de Nulles, s/n – Partida Mas Cap de Ferro, 43887 – Nulles (Tarragona)